21 Μαρτίου εως 20 Απριλίου


Ο Ήλιος στον Κριό σας προικίζει με μια πρωτοποριακή και αναμορφωτική φύση, που επιθυμεί πάντα να είναι πρώτη στα πράγματα, και συνεπώς θα τοποθετηθείτε σε μια θέση εξουσίας ι ευθύνης σε μεγάλη η μικρή κλίμακα.

Είσαστε ενθουσιώδης, αυθόρμητος, επίμονος, ανεξάρτητος και ξεροκέφαλος, και θα χρειαστεί να υποτάξετε αυτά τα χαρακτηριστικά σας γιατί αλλιώς θα γίνετε αδιάκριτος, βιαστικός στα λόγια, και ίσως λίγο υπερβολικά θετικός στούς τρόπους.

Αγαπάτε πολύ την αλλαγή, το ταξίδι και την εξερεύνηση, και θα έχετε πάντα πολλή ενεργητικότητα, δραστηριότητα και αυτοπεποίθηση, αν και κάποτε έχετε την τάση να φτάνετε στα άκρα και να υπερβάλλετε.

Είσαστε καλός οργανωτής αλλά θα επιτύχετε καλύτερα αν διευθύνετε άλλους παρά αν εκτελείτε μόνος τα σχέδια σας, επειδή είσαστε πολύ ενεργητικός, ανυπόμονος και καταντάτε ευέξαπτος και ανήσυχος.


Το χαρακτηριστικό σας είναι ο ΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ.